Czyszczenie i pielęgnacja
podłóg olejowanych / woskowanych
produktami linii Nature i Oliwax

1baner

Podłogi olejowane / woskowane

Pierwsza pielęgnacja:
200 ml NL Wischpflege na 10 l wody
Wytrzeć podłogę, lekko ją zwilżając.

Dalsza pielęgnacja:
1. Usunąć większe zabrudzenia na sucho szczotką, odkurzaczem!
2. Dodać 250 ml Öl-Wischpflege do 10 l wody.
3. Wytrzeć podłogę, lekko ją zwilżając.
4. Po krótkim przeschnięciu (ok. 10 min.) zebrać pozostałą wilgoć bawełnianą ściereczką.

 2baner

 

Plamy po wodzie:
Wytrzeć przy użyciu produktu NL Holzpflegeöl i miękkiej ściereczki.

 

3baner

 

Uporczywe plamy i niewielkie uszkodzenia:
1. Zadrapania, plamy po zapaleniu i uporczywe plamy po wodzie itp. lekko zetrzeć przy użyciu
drobnego piaskowego papieru ściernego lub włókniny ściernej
2. Nałożyć olej, którym pokryto podłogę lub NL Holzpflegeöl na miękką szmatkę.
3. Uzupełnić uszkodzone miejsca i lekko wypolerować.

 

4baner

Czyszczenie intensywne i kompleksowa pielęgnacja

 

Podłogi olejowane / woskowane

1. Zmieść / odkurzyć zabrudzenia i kurz.
2. 30-60 ml Oliwax Line Reiniger dodać do 10 l wody.
3. Dokładnie wytrzeć.
4. Pozostawić na noc do wyschnięcia.
5. Przy pomocy urządzenia jednotarczowego i padu czyszczącego
(w zależności od stopnia zabrudzenia
użyć padu zielonego lub brązowego)
dokładnie wyczyścić powierzchnię.
6. Następnie nanieść NL Hartöl-Wachs równomiernie przy pomocy wałka, gąbki
lub mopa w ilości 50-80 ml/m2.
Pozostawić do wyschnięcia na 12
godzin. Następnie wypolerować.
7. Można również nanieść Oliwax Line Hartwachs-Balsam (zamiast NL Hartöl-Wachs)
przy pomocy szmatki lub łopatki
malarskiej w ilości ok. 20 ml/m2.
Pozostawić do wyschnięcia na 1 godzinę. Następnie wypolerować.

 

Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia przynajmniej na jedną noc.
W pierwszym tygodniu czyścić
tylko na sucho.

Ważne wskazówki:
· W pierwszym tygodniu wietrzyć codziennie co najmniej przez 3 godziny.
· Na świeżo wyczyszczoną drewnianą podłogę wchodzić ostrożnie dopiero po upływie 48 godzin po
zakończeniu pracy.
· W ciągu pierwszych 10 dni czyścić tylko na sucho. Świeżo olejowane podłogi są bardzo wraŜliwe
na wilgoć, plamy z wody wycierać od razu. Częste wnikanie wilgoci prowadzi do pęcznienia
włókien drewna i powstawania plam po wodzie. W związku z tym należy wycierać powierzchnię,
tylko lekko ją zwilżając. Po ok. 10 dniach powierzchnię można już użytkować normalnie.
· Dywany rozkładać dopiero po całkowitym utwardzeniu (2-3 miesiące).
· Stosować tylko polecane przez nas produkty do czyszczenia i pielęgnacji. Za szkody powstałe
wskutek stosowania złych produktów nie ponosimy odpowiedzialności.
· Nogi krzeseł wyposażyć w filcowe podkładki lub używać kółek przystosowanych do parkietów.
· Nie używać szmatek z mikrowłókien.
· Przed użyciem wszystkich powyŜszych produktów należy przeczytać i przestrzegać szczegółowe
instrukcje techniczne.

Warunki panujące w pomieszczeniach
Duże wahania temperatury i wilgotności w pomieszczeniu prowadzą do pęcznienia i kurczenia się
drewna, a to z kolei do powstawania szczelin. Aby zapewnić trwałość drewnianej podłogi, należy
utrzymywać w pomieszczeniu stałą temperaturę 20-220C i wilgotność powietrza 50-55% (nawilżacze
powietrza, rośliny i fontanny pokojowe).

 

 

 Częstość pielęgnacji i czyszczenia zgodnie z DIN 18356
 Intensywność
użytkowania
 Czyszczenie bieżące  Czyszczenie
intensywne
Kompleksowa
pielęgnacja 
 Podłogi użytkowane
średnio intensywnie,
np. pomieszczenia
mieszkalne, sypialnie
 W zależności od
intensywności
użytkowania co 1-2
miesiące
 W zależności od
intensywności
użytkowania
 Po każdym
intensywnym
czyszczeniu lub w
razie potrzeby
 Podłogi użytkowane
bardziej intensywnie,
np. korytarze, schody,
biura
 W zależności od
intensywności
użytkowania co 2-4
tygodnie
 W zależności od
intensywności
użytkowania co 6-12
miesięcy
 Po każdym
intensywnym
czyszczeniu lub w
razie potrzeby
 Podłogi użytkowane
bardzo intensywnie,
np. restauracje, sklepy,
szkoły itp.
 W zależności od
intensywności
użytkowania co 8 dni
 W zależności od
intensywności
użytkowania co 3-6
miesięcy
 Po każdym
intensywnym
czyszczeniu lub w
razie potrzeby
 Hale gimnastyczne i
wielofunkcyjne
 W zależności od
intensywności
użytkowania
 W zależności od
intensywności
użytkowania
 Po każdym
intensywnym
czyszczeniu lub w
razie potrzeby

 

Powierzchnie użytkowane mało intensywnie (np. pokoje dzienne i sypialnie)

 

5baner

 

Wszystkie czynności czyszcząco-pielęgnacyjne przeprowadzić jak wyżej. Czyszczenie intensywne i
kompleksowa pielęgnacja konieczne są rzadko.
W razie potrzeby kompleksowe intensywne czyszczenie należy zlecić fachowcowi.

 

 Powierzchnie użytkowane intensywnie (np. strefa wejściowa/korytarze
komunikacyjne)

 

6baner

Wszystkie czynności czyszcząco-pielęgnacyjne przeprowadzić jak wyżej. Czyszczenie intensywne i
kompleksowa pielęgnacja konieczne są w zależności od intensywności użytkowania co 3-12 miesięcy.
W razie potrzeby kompleksowe intensywne czyszczenie należy zlecić fachowcowi.

   
  pobierz button